Text

云母屏风烛影深
长河渐落晓星沉
嫦娥应悔偷灵药
碧海青天夜夜心

Mandarin Pinyin

cháng é
lǐ shāng yǐn

yún mǔ píng fēng zhú yǐng shēn
cháng hé jiàn luò xiǎo xīng chén
cháng é yīng huǐ tōu líng yào
bì hǎi qīng tiān yè yè xīn